W.A. Verlaan toernooi Handbal
Welkom
Sportvrienden,
 
Het is mij een genoegen u namens het Hoofdbestuur en de afdelingsbesturen van de sportvereniging K.D.O. te verwelkomen op het 33e W.A. Verlaan Toernooi.
 
Het W.A. Verlaan Toernooi is een begrip in de regio. Ongeveer duizend jeugdige sporters zullen tijdens dit weekend wederom hun talenten laten zien in een sportief treffen.
 
Willem Verlaan, oud-voorzitter van onze vereniging, heeft veel voor het verenigingsleven in De Kwakel en in het bijzonder voor KDO betekend. Hij was het die vanaf het begin van de zestiger jaren tot 1988 de basis heeft gelegd voor de vorm van onze huidige vereniging. 
Na aankondiging van zijn afscheid in 1988 heeft het toenmalige bestuur gemeend zijn naam te koppelen aan een groots opgezet, vereniging breed, jeugdtoernooi. Vooral het sporten van de jeugd heeft hem altijd na aan het hart gelegen.  
 
Zoals gebruikelijk zal aan alle deelnemers een herinnering worden uitgereikt. Net als voorgaande jaren zal dat een team- of groepsfoto zijn. Die foto wordt per team een half uur voor de eerste wedstrijd gemaakt. Kom dus op tijd!
 
Ik hoop dat het weer ons wederom gunstig gezind is zodat wij een prachtig toernooi tegemoet gaan.
 
Tot slot wil ik mijn hartelijke dank uitspreken aan de vele vrijwilligers en natuurlijk onze hoofdsponsor: Albert Heijn Jos van den Bergh die dit toernooi mede mogelijk maken.

Ik wens iedereen veel plezier!
 
Namens het Hoofdbestuur van sv KDO
Andy Verstelle
Parkeren
In verband met de grote hoeveelheid deelnemers is de hoeveelheid parkeerruimte beperkt. Wij verzoeken U daarom zoveel mogelijk per fiets naar het KDO terrein te komen of zo veel als mogelijk auto's te delen.

Komt u toch met de auto: vertrek op tijd en volg de instructies op van onze verkeersregelaars.  Zo is iedereen op tijd zodat uw team een half uur voor de eerste wedstrijd aanwezig is voor de teamfoto.

Gelieve niet op of langs de weg te parkeren.

klik hier voor de route
Kom op tijd voor de teamfoto
TEAMFOTO

Ook
dit jaar maken we van alle teams een teamfoto. Alle deelnemers krijgen bij de prijsuitreiking hun foto direct mee naar huis.
Om voldoende tijd te hebben om deze foto's te maken en af te drukken verzoeken we alle teams vriendelijk zich uiterlijk een half uur voor de eerste wedstrijd te melden bij de fotograaf. 

PARKEREN

In verband met de grote hoeveelheid deelnemers is de hoeveelheid parkeerruimte beperkt. 
Vertrek op tijd en volg de instructies op van onze verkeersregelaars.  Zo is iedereen op tijd zodat uw team een half uur voor de eerste wedstrijd aanwezig is voor de teamfoto.
Gelieve niet op of langs de weg te parkeren.

Tijden prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt plaats in de kantine van KDO, ongeveer 20 minuten/uiterlijk een half uur na afloop van de laatste wedstrijd van een poule. De planning van de prijsuitreiking is als volgt: 

11:00uur:  Prijsuitreiking Poules F 

11:15uur:  Prijsuitreiking Poules E

13:30uur:  Prijsuitreiking Poule D en Poule C


Toernooi reglement
 • De teams worden verzocht zich een half uur voor aanvang van het tijdsblok van indeling te melden bij de wedstrijdleiding
 • Per deelnemend team dient er minimaal één volwassen leider aanwezig te zijn
 • Teams worden verzocht om uiterlijk 3 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het veld aanwezig te zijn;
 • Wedstrijden duren (zonder wisseling van speelhelft):
  o   F-pupillen       15 min.
  o   E-pupillen       20 min.
  o   D-pupillen       20 min.
  o   C-pupillen       20 min. 
 • Eerstgenoemde team speelt thuis en begint met de bal
 • Eindsignaal wedstrijd is tevens beginsignaal volgende wedstrijd;
 • Beslissingen van de spelleiders zijn bindend, protesten worden niet aanvaard;
 • Tijdens de wedstrijden mogen geen sieraden, horloges, etc. worden gedragen;
 • Vriendelijk verzoek aan alle teams om eigen reserveshirts mee te nemen.
 • Bij gelijke kleur shirts, speelt het laatstgenoemde team in het reserve-shirt!
   
     Met betrekking tot de wedstrijden die in de sporthal worden gespeeld:
 • De sportzaal mag uitsluitend door deelnemende teams + coach betreden worden, supporters worden verzocht plaats te nemen op de tribune.
 • Het dragen van zaalschoenen door speelsters/spelers en coaches is verplicht! De zaal mag niet worden betreden op schoenen die ook buiten worden gedragen.
 • Eten en drinken is niet toegestaan op de velden met uitzondering van bidons 
 • Sportvereniging KDO is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van eigendommen;

  Eventuele schade die wordt toegebracht aan eigendommen van de sportvereniging of de accommodatie zullen worden verhaald.

   
  IN ALLE GEVALLEN WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET, BESLIST DE TOERNOOILEIDING

Jeugdtoernooi betekent geen alcohol
Het WA Verlaan toernooi is voor jeugdige leden. Daarom wordt er gedurende het gehele toernooi geen alcohol geschonken in de kantine.
 

Note:

The developer does not accept any liability for damages resulting from visiting this website or any damages resulting from perusal of the contents or services provided.